vrijdag 16 maart 2018

Internationale Dag van de Slaap

World Sleep Day ('Internationale Dag van de Slaap') vindt jaarlijks plaats op de vrijdag voordat de lente begint. 
Op deze dag staan slapen en zaken die met slapen te maken hebben, zoals gezondheid en alertheid, centraal.

Hoewel deze dag meer leeft in België, waar het een ware 'uitslaapdag' is geworden, wordt in Nederland vooral aandacht gevraagd voor de gevolgen van slechte nachtrust en de aandoeningen die slechte nachtrust kunnen veroorzaken.
meer

Nationale Pannenkoekdag


Op vrijdag 16 maart 2018 is het voor de twaalfde keer 'Nationale Pannenkoekdag'. 
De dag dat basisschoolleerlingen door heel het land pannenkoeken bakken voor ouderen in de buurt.

Op 'Pannenkoekdag' hoef je geen spruitjes, andijvie of hutspot te eten, maar kan je heerlijk smikkelen en smullen van pannenkoeken met spek of appel of kaas of jam of banaan of poedersuiker of... alles door elkaar natuurlijk. 
Het is jouw feestje!

De 'Nationale Pannenkoekdag' is vooral de dag dat basisscholen bakken voor ouderen. 
Duizenden leerlingen uit de bovenbouw organiseren, met hulp van juffen, meesters, vaders en moeders, een pannenkoekfeest voor een oudereninstelling in de buurt. 
Onder het motto 'Bak mee voor ouderen!' zetten ze opa's en oma's elk jaar in het zonnetje met zelfgebakken pannenkoeken.
meer

donderdag 15 maart 2018

Internationale Dag van het Consumentenrecht

In 1962 ondertekende John F. Kennedy een wet die consumentenrechten meer toegankelijk maakte. 
De vier basisrechten van consumenten zijn het recht op veiligheid, informatie, het recht om te kiezen en het recht om aangehoord te worden. 
Later zijn daar nog de rechten op educatie, gezonde leefomgeving, omruilen en deuglijke basisproducten aan toegevoegd.

De Wereld Consumentenrechtendag wordt door de hele wereld gevierd door consumentenorganisaties. 
Op de Dag maken zij overheden en economische instellingen bekend met consumentenrechten en proberen zij hen over te halen hier meer aan te doen, door bijvoorbeeld ombudsmannen in het leven te roepen.
meer

Dag van de Leerplicht

Tijdens de 'Dag van de Leerplicht' wordt stilgestaan bij het recht op onderwijs. 
Jaarlijks op de derde donderdag in maart. 
Het doel van de 'Dag van de Leerplicht' is het onder de aandacht brengen van de leerplicht bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen.

In Nederland hebben we het recht op onderwijs goed geregeld, maar nog steeds zijn er jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. 
Door meer bewustzijn te creëren en jongeren te stimuleren door te zetten, willen we uiteindelijk de schooluitval terugdringen.

Op de Dag van de Leerplicht besteden het ministerie OCW en haar leerplichtambtenaren extra aandacht aan het belang van leren en leerplicht.
meer

woensdag 14 maart 2018

Nationale Boomfeestdag

De Nationale Boomfeestdag (tot 1980 ook Boomplantdag genoemd) wordt in Nederland jaarlijks gehouden op de derde woensdag in maart (ofwel nabij de eerste dag van de lente). 
Deze dag in het voorjaar voor het behoud van bomen in de natuur werd voor het eerst in april 1957 in Nederland georganiseerd door het Landelijk Comité Boomplantdag (als onderdeel van Staatsbosbeheer), en in 1980 is voortgezet door de Stichting Nationale Boomfeestdag.

Het doel van de Boomfeestdag is om kinderen de functies en de waarde van bomen in hun directe leefomgeving te laten inzien, door middel van het laten planten van een eigen boom. 
De Stichting streeft ernaar dat ieder kind tijdens zijn of haar lagereschooltijd minimaal één keer een eigen boom plant.

In 2007 bestond de Nationale Boomfeestdag 50 jaar in Nederland en dat werd gevierd met jubileumactiviteiten. 
Ook in andere landen wordt aan (nationale) boomplant of -feestdagen gedaan.
meer