zondag 16 augustus 2015

Waarom wordt er in Groot-Brittannië links gereden?De Britse archeoloog Bryn Walters vond in 1998 in de buurt van Swindon een steengroeve uit de Romeinse tijd.
Sporen die van de groeve af liepen waren links dieper dan rechts.Dat wijst erop dat de volgeladen wagens die van de groeve vertrokken aan de linkerkant reden.
En dat links rijden dus de norm was.
Er is nooit een sluitende verklaring gevonden voor het feit dat men in sommige landen links en in andere rechts is gaan rijden.
Maar waarschijnlijk had het te maken met welke soort wagens er het meest voorkwamen.
Bij paard en wagens waarbij de bestuurder op de bok zat, had hij in zijn linkerhand de teugels en in zijn rechterhand de zweep.
Dan was het handig om links te rijden.
Zo werd het links rijden in Engeland een gewoonte.
Maar er waren ook wagens waarbij de bestuurder op een paard zat en dan meestal het paard linksachter.Want zo hield je het beste het overzicht en dan reed je rechts.
Napoleon voerde in de landen die hij bezette de Franse regels in, waaronder het rechts rijden.
Maar omdat Groot-Brittannië een eiland is, hadden de Britten weinig last van het gedoe op het continent.
Vandaar dat daar en in veel van de voormalige Britse koloniën nog steeds links wordt gereden.
Terwijl rechts voor ongeveer 2/3 van alle landen de norm is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten