donderdag 15 november 2012

Stijgt de zeespiegel sneller dan gedacht?Als gevolg van klimaatverandering valt deze eeuw een flinke zeespiegelstijging te verwachten. In 2007 werd berekend dat de stijging tot aan 2100 maximaal 88 cm zou bedragen. Inmiddels zijn er aanwijzingen dat de zeespiegel sneller zal stijgen. Hoe komt dit?


Versterkte opwarming op de Noordpool
De opwarming van de aarde gaat op de Noordpool maar liefst drie keer zo snel als in de tropen. Dit komt doordat steeds meer sneeuw verdwijnt in het Poolgebied. Sneeuw heeft de eigenschap om zonlicht te weerkaatsten en neemt weinig warmte op. Sneeuw werkt dus verkoelend. Wanneer het sneeuwoppervlak op de pool afneemt wordt minder zonnewarmte teruggestoten naar het heelal. Doordat het warmer wordt smelt vervolgens meer sneeuw en ijs, waardoor nog minder zonnewarmte wordt weerkaatst.

De vicieuze cirkel zorgt ervoor dat het ijs steeds sneller smelt. In 2007 werd er nog vanuit gegaan dat de Noordpool in de zomer voor het eerst ijsvrij zou zijn in 2100. Uit nieuwe onderzoeken blijkt dat er een grote kans is dat de Noordpool al voor 2050 ijsvrij zou zijn! Dit jaar bereikte het ijs op de Noordpool een nieuw laagterecord.

De verwachte zeespiegelstijging volgens het KNMI (2006) en de Deltacommissie (2008). In 2100 kan de zee een meter hoger staat dan nu.


70 jaar voor op schema
Volgens onderzoeker William Hay van de Universiteit van Colorado loopt de smelt van het zeeijs zelfs 70 jaar voor op de prognoses uit 2007. Naast de verminderde terugkaatsing van zonnewarmte zijn er nog andere factoren die de ijssmelt kunnen versterken:

Koud smeltwater stroomt vanaf de Noordpool naar het zuiden. In de diepere wateren moet ter compensatie water naar het noorden stromen. Dit relatief warme oceaanwater bereikt de ijsvlaktes op de Noordpool en zorgt ervoor dat het ijs extra snel smelt.
Bevroren gronden (permafrost) rondom het Poolgebied ontdooien. In de bodem van deze gebieden zit het zeer sterke broeikasgas Methaan (CH4) opgeslagen. Wanneer de gronden ontdooien komt het gas vrij en veroorzaakt dit een versterking van het broeikaseffect. Doordat het warmer wordt zal het ijs nog sneller verloren gaan.
Loopt Nederland onder water?
Doordat het ijs sneller smelt zal ook de zeespiegel sneller stijgen dan verwacht. Hoe hard de zeespiegel per jaar zal stijgen is nog onzeker. De invloed van het smeltende Noordpoolijs op het waterniveau van alle grote oceanen is simpelweg nog niet genoeg begrepen. De Deltacommissie houdt voor Nederland dan ook een flinke spreiding aan van 65-130 cm zeespiegelstijging tussen 1990 en 2100. Ondanks alle onzekerheden is de zeespiegelstijging iets om terdege rekening mee te houden voor een land waar de meeste mensen leven beneden zeeniveau.


Hoogte ten opzichte van het huidige normale zeeniveau. De blauwe gebieden liggen onder dit niveau en lopen bij overstromingen of dijkdoorbraken nu al direct gevaar om onder water te komen staan. Met het stijgen van het zeeniveau worden de risico’s groter en komt Nederland steeds verder onder zeeniveau te liggen. Bron: RWS.Geen opmerkingen:

Een reactie posten