zaterdag 2 juni 2012

Hoe vaak hebben wij onweer?


In ons land onweert het jaarlijks op  
 gemiddeld 27 dagen.Het aantal  
 onweersdagen (dagen waarop ergens op  
 een weerstation van het KNMI minstens
 een donderklap wordt gehoord) loopt  
 uiteen van 21 in het noordoosten van  
 het land tot 34 boven het westen van  
 Brabant.  
   

 Het meest onweersrijke gebied waar het
 jaarlijks op 30 tot 34 dagen onweert,is
 een strook die zich uitstrekt van  
 Antwerpen tot het Gooi.    
   
 Op enige afstand van zee neemt de  
 onweersactiviteit sterk toe.
 's Zomers komt bij het binnendringen  
 van minder warme lucht de buienvorming
 vaak pas landinwaarts goed op gang.  
   

 In het najaar en in de winter ligt de
 piek juist vlak aan zee: het relatief  
 warme zeewater is dan een belangrijke
 voedingsbron.  
   
 Het aantal onweersdagen verschilt sterk
 van jaar tot jaar en van maand tot
 maand. Zo kwam het in 1929 in De Bilt  
 op 12 dagen tot onweer, terwijl het
 hier in 1957 op 52 dagen onweerde.
 Sommige maanden tellen alleen al meer
 dan 10 onweersdagen. Gegevens over het
 aantal dagen met onweer zeggen echter
 weinig over de werkelijke activiteit.
 De ene onweersbui levert veel meer
 bliksems op dan de andere.    
   

 Tegenwoordig wordt gebruik gemaakt van
 apparatuur om het aantal ontladingen te
 registreren.Ook het aantal inslagen en
 de plaats daarvan wordt vastgelegd.  
   
 Dergelijke bliksem-meetsystemen bestaan
 pas zo'n 15 jaar,zodat er geen lange  
 meetreeksen beschikbaar zijn.
 Uit de eerste gegevens blijkt dat de  
 elektrische activiteit sterk varieert.
 Een enkele bui kan in korte tijd 10  
 tot 15 procent van de jaarsom aan  
 ontladingen opleveren.
   
 Sommige maanden telden 200.000
 ontladingen, andere nog geen 60.    
   

 Het zomerhalfjaar telt gemiddeld de  
 meeste ontladingen en inslagen (zo'n  
 95 procent van het jaartotaal), terwijl
 de winter de rustigste periode is met
 de minste ontladingen.
 Sommige maanden leverden meer dan 4000
 inslagen op, andere minder dan 20.  

meer op http://5-five-5.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten