vrijdag 17 maart 2017

Olifant aan de alcohol

Dronken bijen, hallucinerende rendieren, bedwelmde dolfijnen: wij mensen zijn niet de enige diersoort die soms onder invloed raakt van drugs.

Als fruit fermenteert, ontstaat alcohol.
In Afrika doen tal van verhalen de ronde over olifanten die aangeschoten rondwaggelen nadat ze zich aan de gefermenteerde vruchten van de marulaboom tegoed hebben gedaan.Een broodjeaapverhaal, zeggen biologen: olifanten kunnen niet dronken worden van het kleine beetje alcohol uit die gefermenteerde vruchten.
Ze hebben zo'n enorm lijf dat ze een gigantische hoeveelheid fruit moeten eten om iets van de alcohol te merken.

Het is waarschijnlijker dat hun 'dronken' gedrag ontstaat door het eten van giftige keverpoppen die zich in de bast van diezelfde marulaboom bevinden, of dat ze een vorm van territoriumgedrag vertonen die wij verkeerd interpreteren.Kleinere dieren kunnen wel degelijk worden van gefermenteerde vruchten.
Er zijn verhalen van vogels die zo teut worden van vuurdoornbessen dat ze onverantwoorde capriolen uithalen tijdens het vliegen en soms spontaan uit de lucht vallen.
Bijen worden regelmatig dronken van gefermenteerde nectar, waarna de anders zo nijvere insecten ongecoördineerd rondvliegen terwijl ze overal tegen aan botsen.
Tot ongenoegen van hun soortgenoten.
Zij weren dronkenlappen uit de korf tot ze nuchter zijn.

meer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten