maandag 15 mei 2017

Wie is Jezus mina?

Nondedju, deksels, jesses: het zijn allemaal vloeken die ooit een duidelijke Bijbelse betekenis hadden.
Nondedju komt van nom de Dieu, naam van God.
Deksels is afgeleid van duivels.
En jesses is een aangepaste vorm van Jezus.in de loop der eeuwen zijn de klanken afgesleten, door elkaar gehusseld of bewust aangepast om ze minder pijn te laten doen aan gelovige oren.
Ook jezus mina (of jeetjemina, jeminee of jemenie) is zo'n verbasterde vloek.
Ooit zeiden mensen Jesu Domine - Latijn voor Jezus Heer.
In de loop der eeuwen verdween de lettergreep 'do' en werd de rest op verschillende manieren verhaspeld.
Zo ontstonden jezus mina en alle variaties.

meer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten