maandag 9 juli 2012

Hoe zwaar zijn zware windstoten?Tijdens onstuimig weer moet het verkeer
 rekening houden met gevaarlijke      
 windstoten.                          
                                       
 Vooral windvlagen van opzij kunnen een
 voertuig van koers doen veranderen of
 het voertuig iets optillen waardoor het
 contact tussen auto en wegdek        
 vermindert.         
                   
                 
                     

 Slagregens of andere neerslag die vaak
 samengaan met zware windstoten, kunnen
 de toestand op de weg nog gevaarlijker
 maken. Met name aanhangers en caravans
 zijn al gauw een speelbal van de wind.
 De verkeersinformatiediensten geven  
 waarschuwingen en adviezen aan het    
 verkeer.Soms worden wegen,dijken en  
 bruggen afgesloten voor auto's met    
 aanhangers en caravans.              
 Zware windstoten zijn rukwinden van  
 meer dan 75 km/u en bij zeer zware    
 windstoten zijn windsnelheden mogelijk
 van meer dan 100 km/u.
 Windstoten kunnen het hele jaar      
 voorkomen,'s winters zeker bij storm  
 en het hele jaar door vooral tijdens  
 onweersbuien.                        
                                       
 Windstoten tijdens buien zijn de      
 verraderlijkste, omdat de wind dan    
 ineens enorm toeneemt tot ver boven  
 het gemiddelde. Dat kan ook in het    
 binnenland gebeuren.                    
                                       
 In de afgelopen ruim honderd jaar    
 kwamen in ons land zeker tien stormen
 voor met windstoten van rond van 150   km/u.  
 Meestal in de winter, maar soms ook    
 midden in de zomer.                  
                                       
 Op 27 augustus 1912 woedde langs onze
 kust de zwaarste zomerstorm met een  
 windkracht 10 en windstoten tot 148  
 km/h.                                  
                                       
 In de zeer zware storm van 25 januari
 1990 is in IJmuiden en op Schiphol een
 vlaag van 158 km/u gemeten. Landinwaarts
 zijn toen windstoten van 145 km/u    
 voorgekomen, een zeldzaamheid boven    
 land.  
 De hoogste windstoot die ooit tijdens
 een storm werd gemeten is 162 km/u op
 6 november 1921 in Hoek van Holland.  
                                       

 Op 5 november 1948 trok een windhoos  
 toevallig precies over de windmeter op
 Vlieland: resultaat was een windstoot  
 van 202 km/u, de hoogste windstoot ooit
 in ons land gemeten.                  
                                       
 Opmerkelijk is ook een windstoot van  
 158 km/h in een storm op 28 december  
 2001 in IJmuiden. Mogelijk hield dat  
 verband met een valwind uit een      
 buienwolk (downdraught) of een        
 windhoos.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten