dinsdag 17 juli 2012

Mannen hebben geen manieren.HIJ tegen ZIJ
Dertien vooroordelen over mannen en vrouwen. Welke clichés zijn waar?Mannen hebben geen manieren.

Wat denkt hij/zij?
13% van de vrouwen vindt mannen maar lomp.
Opvallend genoeg zijn iets meer mannen (15%) dan vrouwen deze mening toebedeeld.

Hoe zit het echt?
"Dat mannen geen goede manieren hebben is drastisch overdreven" zegt een onderzoeker van Stanford Universiteit.
Zij deed onderzoek naar lomp gedrag en het aanbieden van excuses.
"Daaruit bleek niet dat mannen zich vaker lomp gedragen dan vrouwen.
Maar wel dat vrouwen hetzelfde gedrag, bijvoorbeeld tegen iemand aanbotsen, als onbeschofter beschouwen dan mannen".
Dat kan verklaren waarom vrouwen mannen lompe wezens vinden.
"Maar dat betekent niet dat mannen geen manieren hebben.
Want ook mannen boden tijdens het onderzoek excuses aan als dat nodig was.
Dat getuigt van goede manieren"
Wel vinden vrouwen het belangrijker om beleefd over te komen dan mannen.
"Dat komt omdat het in het algemeen hun sociale rol is om relaties te onderhouden en de harmonie te bewaren".

Oordeel?
Wij gedragen ons even lomp.
Vrouwen bestempelen gedrag eerder als ongemanierd dan mannen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten