maandag 1 juli 2013

Trouwen met meerdere mannen!


Veelmannerij.

Is een polygamisch huwelijk vooral iets voor mannen?
Meestal wel.
Maar er zijn aanwijzingen dat huwelijken waarin vrouwen een voorraad echtgenoten hebben (oftewel polyandrie), voorkwamen bij de Kelten, Romeinen en sommige indianenstammen.
Vandaag de dag is dat zeer zeldzaam.
De grootste kans een polyandrisch gezin tegen te komen, heb je in Tibet, Nepal en bepaalde delen van India.Vooral vroeger gold bij nomadische volken dat de overlevingskans van een kind aanzienlijk groter werd als het de bescherming en de aanvoer van voedsel had van 2 vaders.
Tegenwoordig is die noodzaak kleiner, omdat ook daar het leven modern en welvarender wordt.
Maar er zijn nog steeds gezinnen die uit één vrouw en 2 mannen bestaan.
De mannen zijn overigens meestal broers van elkaar.
Een andere plek waar veelmannerij voorkomt, is diep in de regenwouden van Brazilië.
In 1987 werd daar de Zo'é-stam ontdekt, die inmiddels teruggebracht is tot zo'n 250 leden.
De Zo'é leiden een polygaam bestaan.Zowel mannen als vrouwen mogen meer dan één partner hebben.
Mannen trouwen er zelfs regelmatig met een dochter die zijn echtgenote met een andere man kreeg.
Maar de vrouwen kunnen er ook wat van: een aantal dames op leeftijd heeft een schare jongemannen aan hun zijde.
Gedacht wordt dat deze jongens worden opgeleid tot liefhebbende en zorgzame echtgenoten.
Zodra de tijd rijp is, trouwen de heren met een jongedame en zetten ze de oude fiets waarop ze het leerden aan de kant.

meer op http://5-five-5.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten