donderdag 30 april 2020

Pandemie: HIV/Aids

Vorig jaar overleden 770.000 mensen aan aids. 
In 2017 waren er wereldwijd 800.000 hiv-gerelateerde sterftegevallen. 
In 2010 kostte aids aan 1,2 miljoen mensen het leven. 
In Afrika, het continent dat het zwaarst getroffen is door hiv en aids, is het aantal doden door de ziekte de laatste tien jaar sterk gedaald.

Hiv humaan immunodeficientievirus  (humaan immunodeficiëntie virus) is een virus dat het afweersysteem van de mens verzwakt. 
Een hivinfectie is een soa seksueel overdraagbare aandoening. 
Als je een hivinfectie hebt en daar niet voor wordt behandeld, kun je aids krijgen. 
Dan is je afweersysteem zo verzwakt door hiv dat je lichaam nauwelijks meer beschermd is tegen andere infecties.

Dat houdt me op de been

Dat zorgt ervoor dat ik door kan blijven gaan; daardoor houd ik het vol.

woensdag 29 april 2020

Pandemie: Coronapandemie (COVID-19)

De coronapandemie, coronacrisis of COVID-19-pandemie is de wereldwijde verspreiding in 2020 van de ziekte COVID-19 en de ingrijpende gevolgen voor de samenleving. 
De veroorzaker is SARS-CoV-2, een voor de mens nieuw coronavirus afkomstig uit een dierlijke gastheer.

In december 2019 werd in de Chinese miljoenenstad Wuhan een cluster van symptomen van een "longontsteking van onbekende oorsprong" waargenomen.[
In januari werd het virus voor het eerst geïdentificeerd. 
In de maanden daarna raakten miljoenen mensen over de hele wereld besmet. 
Een deel overleed. 
Sinds 11 maart 2020 wordt de uitbraak van COVID-19 erkend als een pandemie.

Het maatschappelijke leven in een flink deel van de wereld kwam voor een groot deel tot stilstand en er diende zich een recessie aan.

Met het verkeerde been uit bed gestapt zijn

De dag met een slecht humeur beginnen.

maandag 27 april 2020

Pandemie: Aziatische griep

De Aziatische griep was een pandemie die in 1889 en 1957 in Azië uitbrak en zich van daaruit verbreidde. 
De Aziatische griep of Russische griep van 1889 kostte aan ongeveer 1 miljoen mensen het leven. 
Ook de Aziatische griep uit 1957 kostte aan ongeveer 1 miljoen mensen het leven.

Tegen het zere been schoppen

Een pijnlijke opmerking maken over iets wat gevoelig ligt. 

zondag 26 april 2020

Pandemie: Spaanse griep

De Spaanse griep was een beruchte griep-pandemie uit de jaren 1918-1919. 
Deze wereldwijde epidemie eiste naar schatting 20 tot 100 miljoen levens, een aantal dat het totale dodental van de Eerste Wereldoorlog ruimschoots overtreft. 
Het virus dat de Spaanse griep veroorzaakte was van het type H1N1.

Met de benenwagen

Te voet.

zaterdag 25 april 2020

Pandemie: Russische griep

De Russische griep was een pandemie die in 1889 in Rusland uitbrak en zich van daaruit verbreidde. Deze eerste grieppandemie, die zich door de komst van spoorwegen en stoomboten snel wereldwijd kon verspreiden, werd voor het eerst gerapporteerd in Sint-Petersburg in december 1889. 

Periode: oktober 1889 – 1892.


Met beide benen op de grond staan


Een realist zijn.

vrijdag 24 april 2020

Pandemie: Pest

De pest is een infectieziekte die van de 14e tot en met de 19e eeuw in Europa veelvuldig, bij vlagen epidemisch en zelfs pandemisch voorkwam en enorme aantallen slachtoffers maakte. 
De ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Yersinia pestis, bij sommigen ook bekend als pestbacil. De meest voorkomende vormen van de pest zijn builenpest en longpest. 
Men schat dat door de Zwarte Dood van 1347-1351 een derde deel van alle Europeanen, destijds enkele tientallen miljoenen, het leven liet.

De benen nemen

Ervandoor gaan.

donderdag 23 april 2020

Pandemie: Zwarte Dood

De Zwarte Dood is de naam voor een pandemie die tussen 1346 en 1351 in Europa woedde en vele slachtoffers maakte, soms tientallen procenten van de bevolking. 
De epidemie werd veroorzaakt door de pestbacterie en kostte wereldwijd tussen de 75 en 100 miljoen mensen het leven. 
De pestepidemie greep in de rampzalige veertiende eeuw met politieke en religieuze instabiliteit (Honderdjarige Oorlog en de Babylonische Ballingschap der pausen naar Avignon) en grondige klimaatveranderingen met misoogsten en hongersnood om zich heen.

Het been stijf houden

Niet toegeven.

woensdag 22 april 2020

Pandemie: Pest van Justinianus

De Pest van Justinianus was een pandemie, die het Oost-Romeinse of Byzantijnse Rijk in de jaren 541-543 na Christus trof. 
De meest algemeen aanvaarde oorzaak van deze pandemie is de builenpest, dezelfde ziekte die 800 jaar later, in de 14e eeuw de Zwarte Dood veroorzaakte. 
De sociale en culturele gevolgen van de Pest van Justinianus waren vergelijkbaar met die van de Zwarte Dood. 
De ziekte trof Centraal- en Zuid-Azië, Noord-Afrika, het gehele Middellandse Zeegebied en Europa tot aan Denemarken en Ierland toe.

De Pest van Justinianus zou periodiek tot ongeveer 750 terugkeren door het hele Middellandse Zeegebied. 
De pest had een grote invloed op de toekomstige geschiedenis van Europa, het Middellandse Zeegebied en het Midden-Oosten. 
Moderne historici hebben de ziekte genoemd naar de Oost-Romeinse keizer Justinianus I, die op het moment van de uitbraak aan de macht was en die naar alle waarschijnlijkheid ook persoonlijk door de ziekte getroffen werd, in tegenstelling tot veel van zijn tijdgenoten was hij echter zo gelukkig van de ziekte te herstellen. 
De (builen)pest van 541-543 werd, net als de Grote Pest van 1347-1352, veroorzaakt door de bacterie Yersinia pestis. 
Deze bacterie nestelt zich in vlooien en luizen en verspreidt zich via, zo was lang de gedacht, ratten.