donderdag 28 februari 2019

Nationaal Park Sallandse Heuvelrug – Overijssel

Grootte: 35 vierkante kilometer

Bijzonder: Haarlerberg, Holterberg, Noetselerberg, Koningsbelten, heide, bos, laatste populatie korhoenders in Nederland, nachtzwaluw, hagedis, zandhagedis, ree, das, marter, bunzing, wezel, veel bomen, planten en struiken.

meer


Vele handen maken licht werk

Een grote klus is met meer mensen sneller geklaard.

meerdinsdag 26 februari 2019

maandag 25 februari 2019

Nationaal Park Dwingelderveld – Drenthe

Grootte: 37 vierkante kilometer

Bijzonder: grootste natte heidegebied in West-Europa, afwisseling natte slenken en droge zandruggen, vennen, schaapskudden, schotse hooglanders, adders, vier heidesoorten, verscheidenheid aan planten en struiken.

meer


Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig

Een opmerkzame luisteraar kan een onduidelijke of onvolledige mededeling toch wel begrijpen.

meerzondag 24 februari 2019

Nationaal Park Drents-Friese Wold – Friesland, Drenthe

Grootte: 61 vierkante kilometer

Bijzonder: donkerste stukje van Nederland (extreem heldere sterrenhemel), bos, heide en stuifzanden, veel dieren (boommarter, ree, steenmarter, buizerd, havik, raaf, diverse spechtensoorten, wespendiefhazelworm, kamsalamander, levendbarende hagedis, adder, gladde slang, ringslang), bijzondere planten (klokjesgentiaan, lavendelhei, stekende wolfsklauw, zonnedauw).

meer


Eigen haard is goud waard

Een eigen woonplek is veel waard.

meervrijdag 22 februari 2019

Nationaal Park Schiermonnikoog – Friesland

Grootte: 54 vierkante kilometer.

Bijzonder: waddeneiland, ongerept, brede stranden, een van de meest natuurlijke gebieden van Nederland, enorme verscheidenheid aan landschappen, planten en dieren (waaronder zeehonden en vogels als de bergeend, blauwe kiekendief, tapuit, lepelaar en kleine zilverreiger, houtsnip en gekraagde roodstaart).

meer


Spreken is zilver, zwijgen is goud

Soms is het beter te zwijgen.

meerdonderdag 21 februari 2019

Nationaal Park Lauwersmeer – Friesland, Groningen

Grootte: 60 vierkante kilometer.

Bijzonder: ruige waddennatuur, water, veel vogels, orchideeën, Land van juffrouw Ali (orchideeënvelden), Dark Sky Park (nachtelijke duisternis komt hier optimaal tot haar recht).

meer