zondag 7 december 2014

Waar komt de term "uit de kast komen" vandaan?


Het is in elk geval een directe vertaling van de Engelse uitdrukking "coming out of the closet".
De oorsprong daarvan is 2-ledig.Het eerste deel is een verwijzing naar de coming out-feestjes die begin 20e eeuw werden gegeven wanneer een vrouw de huwbare leeftijd bereikte.
Naar analogie daarvan gebruikten homo's deze term zodra ze in de homoseksuele gemeenschap werden geïntroduceerd.
In de jaren 50 veranderde de betekenis en werden de woorden 'of the closet' aan de uitdrukking toegevoegd.
De verandering viel samen met de opkomst van de homorechtenbeweging.
Vanaf die tijd werd coming out geassocieerd met het ontsnappen aan onderdrukking en een stiekem leven, in plaats van met ergens geïntroduceerd worden.
De term 'closet' is overgenomen uit de uitdrukking "skeleton in the closet".
Die is  in het Nederlands bekend als "een lijk in de kast".
Deze zegswijze wordt gebruikt voor een probleem dat al langer bestaat, maar dat nu pas aan het licht is gekomen.Dat je "uit de kast moet komen" toont aan dat homoseksualiteit nog steeds niet helemaal geaccepteerd is.

- Jongens kwamen in 2005 voor hun homo- of biseksualiteit uit toen ze 17,8 jaar oud waren.
In 2012 was dat op hun 16,6e.
- Meisjes zijn een paar maanden eerder.
Zij kwamen in 2012 uit de kast toen ze 15,9 jaar oud waren.

meer op http://5-five-5.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten