donderdag 15 maart 2018

Dag van de Leerplicht

Tijdens de 'Dag van de Leerplicht' wordt stilgestaan bij het recht op onderwijs. 
Jaarlijks op de derde donderdag in maart. 
Het doel van de 'Dag van de Leerplicht' is het onder de aandacht brengen van de leerplicht bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen.

In Nederland hebben we het recht op onderwijs goed geregeld, maar nog steeds zijn er jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. 
Door meer bewustzijn te creëren en jongeren te stimuleren door te zetten, willen we uiteindelijk de schooluitval terugdringen.

Op de Dag van de Leerplicht besteden het ministerie OCW en haar leerplichtambtenaren extra aandacht aan het belang van leren en leerplicht.
meer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten