woensdag 15 januari 2020

Asbest

Asbest is eigenlijk een verzamelnaam van verschillende in de natuur voorkomende mineralen die het element silicium bevatten (silicaten) en die uit microscopisch kleine vezels zijn opgebouwd. 
Deze zeer kleine vezels breken gemakkelijk en verspreiden zich snel in de lucht. 
Asbest is een delfstof afkomstig uit onder meer Zuid-Amerika, Canada en Rusland. 
Het materiaal werd al eeuwen gebruikt omwille van zijn brandwerende en vuurbestendige eigenschappen, tot de toepassing ervan op het einde van de 20ste eeuw in de meeste landen werd verboden. 
Asbest is echter nog steeds aanwezig in dakbedekking, schoorsteenpijpen, riolen en dergelijke.
De microscopisch kleine vezels zetten zich bij inademing vast in de luchtwegen en longblaasjes. Langdurige blootstelling kan leiden tot asbestose (een vorm van stoflong), longontstekingen en longkanker. 
Tegenwoordig tracht men asbesthoudende producten in oude gebouwen op een zo veilig mogelijke manier te verwijderen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten