maandag 17 maart 2014

Waarom is het Fries een officiële taal en andere dialecten niet?


Omdat het Fries heel oud is.
Een vroege versie van de taal, het Oudfries, splitste zich waarschijnlijk al in de late Romeinse tijd af van andere talen die in deze regio werden gesproken.De precieze geschiedenis is onduidelijk omdat er uit deze tijd geen geschreven Oudfriese teksten bewaard zijn gebleven.
Maar de ouderdom van het Fries is een belangrijk argument om het een taal te noemen.
En voorstanders van Fries als aparte taal noemen meer redenen.
Zij zeggen dat het Fries een duidelijke grammatica heeft en een eenheid vormt.
En dat het daarin afwijkt van bijvoorbeeld het Limburgs, waarin veel meer variatie bestaat.Maar daar is niet iedereen het mee eens, want binnen het Fries bestaan ook de nodige verschillen.
Friezen ten noorden van Dokkum spreken bijvoorbeeld Noordhoeks en aan de kust ter hoogte van Leeuwarden klinkt het Kleifries.

meer info op http://dorpenstedennederland.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten