donderdag 5 april 2018

Maakten mensen zich in de Middeleeuwen ook druk om het milieu?

In 1307 verbood koning Eduard I van Engeland goedkope, interieure kolen uit de kuststreek te verbranden.
Het verbod gold voor ovens in Londen en omgeving.
Eduard had gehoord dat de lucht ernstig stonk door de dampen van de slechte kool en dat omwonenden gezondheidsklachten hadden.
Londenaren mochten in hun ovens alleen nog hout of houtskool gebruiken.
Dat was weliswaar duurder, maar leverde minder stank en viezigheid op.
Eduard kwam tot zijn besluit na klachten van de adel en van hoge geestelijken.
Hoge heren hadden nu eenmaal makkelijker toegang tot de koning dan eenvoudige onderdanen.
Maar ook armere mensen maakten zich druk over luchtvervuiling.
In 1298 spraken Londense smeden bijvoorbeeld af dat ze alleen nog overdag zouden werken.
Buren hadden er last van als ze 's nachts vuren lieten branden.
En dat wilden de smeden blijkbaar niet op hun geweten hebben.
Naast het verbod van Eduard I bestonden er in middeleeuwse steden regels om het water en de straten schoon te houden.
Dat een smerig leefmilieu ongezond was, wisten middeleeuwers al donders goed.
meer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten