zaterdag 13 mei 2023

Een Piet Lut of pietlut

Kleingeestig mens, voor wie alles nauw steekt, die op allerlei kleinigheden scherp toeziet. 
'Lut' zou een verkorting zijn van "luttel", weinig, maar er is ook geopperd dat de naam verwijst naar de landen Put en Lud die in de Bijbel vlak na elkaar genoemd worden, Ezechiël 30:5.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten