zondag 13 november 2011

Gedicht voor de Duitse Dog.Dit gedicht is een ode aan voor mijn 4 overleden Duitse Doggen.


Toen God gemaakt had aarde en zee,
De bloemen en de bomen,
Voegde Hij nog dieren toe,
Van alles moest er komen.

Niets was precies hetzelfde,
En elk dier zag er anders uit.
Toen restte Hem alleen nog maar
Hen namen te geven tot besluit.

Hij zei: "Ik wandel mijn hele wereld over
En geef een naam aan ieder ding".
Slechts één figuurtje volgde Hem
Waarheen Hij ook maar ging.

En toen dat alles was gedaan
En beiden waren blij.
Toen zei het kleine ding
"Maar God, er is geen naam voor mij".

God glimlachte en zei zacht:
"Dat is zo uitgekiend,
Ik spel mijn naam achterstevoren
En noem jou "dog", mijn vriend".

meer op http://5-five-5.blogspot.nl/

1 opmerking: