woensdag 10 april 2013

Het noorderlicht of poollicht.Het poollicht is een lichtverschijnsel in de aardatmosfeer dat bij duisternis kan worden waargenomen. 
Men ziet het vooral op hoge geografische breedtes en dat betekent dat het verschijnsel vooral ‘s winters zichtbaar is. 
Andere namen zijn noorderlicht (aurora borealis) en zuiderlicht (aurora australis). 
Als het poollicht zich voordoet zien we vaak een lichte gloed of is het licht zichtbaar als bewegende bogen, stralenbundels of gordijnen van licht en heel zelden is het zelfs vlammend. Soms staat aan de noordelijke horizon een boog waaruit de lichtstralen als zoeklichten omhoog schieten. Folklore.
Voordat de wetenschap met de verklaring voor het ontstaan van het poollicht kwam, waren er meerdere verklaringen voor het poollicht te vinden in de folklore en mythologien van verschillende culturen. 
Het beeld op leven en dood, het verband met de geestenwereld en de strijd tussen bovennatuurlijke krachten in de hemel, zijn hiervan een voorbeeld.
Men denkt ook dat het verschijnsel voor veel mensen angstaanjagend was.

In de middeleeuwen zagen sommige Europeanen de roodgloeiende aurora als een voorteken van onheil, oorlog en bloedvergieten. 
Er zijn ook nog andere gedachtegangen. 
Zo was er een Noor die al in het jaar 1250 dacht dat het ijs op Groenland zo veel kracht genereerde dat het licht van de aurora ermee kon ontstoken worden. 

Andere Scandinaviers vroegen zich af of het een weerspiegeling van de zee of zelfs van een school haringen was.

De Cree-indianen geloofden dat wie stierf, in een dansende geest ″de geest van de aurora″ belandt. 
Zij hebben de aurora's altijd als heilig beschouwd. 
Ook de folklore en mythologie van volkeren, zoals de Inuitmythologie en de Nieuw-Zeelandse Maories, staat bol van verwijzingen naar de aurora's, of "chet branden van de hemel'.Waarneming.
De kans op poollicht is het grootst in jaren met grote activiteit op het oppervlak van de zon. 
Om de elf jaar maakt de zon zo’n actieve periode door (het laatst in 2009), wat zich uit in een groter aantal zonnevlekken. 
Wanneer zo’n zonnevlek naar de aarde is gericht kunnen de geladen deeltjes die bij de uitbarsting vrijkomen de aardse atmosfeer bereiken en poollicht veroorzaken. 
Radiozenders op de kortegolf worden enige uren tevoren ernstig gestoord.

In Nederland wordt jaarlijks gemiddeld ongeveer zeven dagen poollicht waargenomen, het vaakst in jaren met veel zonneactiviteit.

meer op http://5-five-5.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten