vrijdag 2 februari 2018

Warme Truiendag

De Warmetruiendag wordt jaarlijks op of rond 16 februari gehouden, de verjaardag van het Kyotoprotocol. 
Dat is de dag waarop in 2005 de Kyoto-overeenkomst in werking trad. 
De bedoeling van het Kyoto protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, wereldwijd te verminderen. 
De dag herinnert iedereen aan de afspraken van het verdrag: ook in Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

Het idee van de Greenchoice Warme Truiendag is simpel: trek een warme trui aan en zet de verwarming lager.

Het Klimaatverbond is de Nederlandse initiatiefnemer van de Warme Truiendag en zij organiseerde deze actie van 2007 tot en met 2012 zelfstandig. 
Vanaf 2013 organiseren Greenchoice en Het Klimaatverbond deze nationale energiebesparingsactie samen en heet het de Greenchoice Warme Truiendag.
meer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten