maandag 10 december 2018

Internationale Dag van de Mensenrechten

Op 10 december 1948 kwamen de landen van de wereld samen om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan te nemen. 
Een document waarin de onvervreemdbare rechten waar ieder mens recht op heeft, staan beschreven. 
Mensenrechten gelden voor iedereen; ongeacht ras, kleur, religie, geslacht, seksuele voorkeur, taal, politieke overtuiging, nationale of sociale afkomst of andere status. 
Vastgelegd in de Universele Verklaring is een diepgewortelde overtuiging dat een andere wereld mogelijk is. Maar dat is alleen mogelijk als we allemaal samen staan.

70 jaar. 11 woorden. Eén groot idee
Dit jaar vieren we ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens Artikel 1. 
Elf woorden die één heel groot idee samenvatten: “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. 
Artikel 1 erkent dat niemands rechten veilig zijn tot ieders rechten veilig zijn. 
Dat vrijheid en gelijkheid hand in hand gaan. 
Zoals Martin Luther King Jr. het al zegde: “Niemand is vrij totdat we allemaal vrij zijn“.

Ondanks alle vooruitgang die de afgelopen 70 jaar is geboekt, is er nog een steeds een lange weg te gaan. 
Want de realiteit van het dagelijks leven leert ons dat nog steeds mensen worden geconfronteerd met geweld, stigmatisering en discriminatie.

meerGeen opmerkingen:

Een reactie posten