maandag 13 februari 2012

In een relatie is het vooral de man die ruzie maakt.


Is er ruzie in het huishouden, dan ligt de schuld meestal bij de man. 
Dat vinden zowel Nederlandse mannen als vrouwen. 
De helft geeft aan dat de ruzie ontstaat omdat manlief niet goed luistert.


In een vorig nummer schrijft MIND Magazine over een onderzoek naar de oorzaken en frequentie van ruzie in de liefde. 
Nederlanders blijken daarbij geen fanatieke ruziemakers te zijn. 
Maar liefst 40% van de ondervraagden beweert nooit ruzie te hebben met zijn of haar geliefde.

Maar als er een conflict is, noemt 25% van de vrouwen het gedrag van hun partner de voornaamste aanleiding hiervoor. 
Mannen lijken dit te erkennen, zij vinden hun slecht 'luistergedrag' de oorzaak van al dat getwist. 
Vrouwen vinden overigens dat zij wel goed luisteren naar hun partner.

Niet alleen zijn er in Nederlandse gezinnen weinig conflicten, ook over geld en het huishouden vallen er, volgens de resultaten, weinig woorden. 
Een luttele tien procent twist over de taakverdeling binnen het huishouden, slechts vijf procent van de ruzies gaan over geld.

Het magazine wierp een diepere blik op de werking van het mannelijke brein. Daaruit blijkt dat heren de oorzaak van een ruzie doorgaans snel vergeten. Belangrijk weetje: mannen onthouden wel hoe sexy hun partner is in volle furie.

1 opmerking: