vrijdag 16 december 2011

Handel in hondenvlees moet stoppen!

Jaarlijks worden in Zuid-Korea twee miljoen honden onder vreselijke omstandigheden gefokt en verhandeld, om vervolgens opgegeten te worden.De honden worden in veel te kleine kooien gehouden en op gruwelijke wijze behandeld, op een wrede manier getransporteerd en geslacht. 
Uit onderzoek is gebleken dat sommige honden bijvoorbeeld op verzoek van de klant vlak voor de slacht worden afgeranseld, omdat men gelooft dat het vlees door het slaan malser wordt.

De handel in hondenvlees moet gestopt worden!
KAWA, een lidorganisatie van WSPA , zet zich in om deze wreedheden te stoppen. Deze Koreaanse dierenwelzijnsorganisatie heeft op dit moment echter lang niet genoeg geld voor een dergelijk groot project. Uw bijdrage is dan ook hard nodig!

Met uw donatie kunnen we:
* meer undercover werk doen om de vreselijke fok-en slachtmethodes aan het licht te brengen;
* jongeren bewust maken van het leed van de honden door middel van online campagnes;
* politici overtuigen dat deze handel niet gelegaliseerd moet worden.


Alvast bedankt!

(Bron: WSPA)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten