zondag 28 augustus 2016

Hoe is de Bible Belt ontstaan?


De lijn loopt van het westen van Overijssel naar Zeeland.
Daarbinnen wonen veel orthodoxe protestanten.
Waarom juist daar?


Er zijn meerdere verklaringen.
De romantische uitleg is dat de Bible Belt is ontstaan tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
Protestantse Oranjegezinden streden destijds tegen de katholieke Spanjaarden.
En de frontlijn waar deze oorlog werd uitgevochten, zou later grofweg de grens worden tussen protestant en katholiek Nederland.
Waarom mensen op deze grens dan zo conservatief zijn?
Dat zou kunnen komen doordat de katholieke dreiging continu vlakbij was.
Als tegenreactie zouden protestanten op de grens extra streng in hun geloof zijn geworden.


Maar volgens theoloog en historicus Peter van Rooden, die onderzoek deed naar de uitwisseling van predikanten tussen kerkgemeenten, ontstond de bijbelgordel pas in de tweede helft van de 19e eeuw.
'Zwaardere' predikanten zorgden er destijds voor dat een gemeente orthodox werd.
Veel van de orthodoxe gemeenten liggen dichtbij elkaar en vormen zo de Bible Belt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten