maandag 29 augustus 2016

Wat is de oudste Nederlandse familie?Familienamen werden in de Nederlanden pas officieel vastgelegd omstreeks 1811 tijdens het bewind van Napoleon Bonaparte.
Voor die tijd vernoemden welgestelde families zich vaak naar de naam van de stad of het dorp waar ze woonden.
Vooral adellijke familienamen duiken al vroeg op in archieven.


De oudste familiestamboom die nog is te reconstrueren, is die van het geslacht Van Coeverden.
Deze familie bezat lange tijd burchten in de omgeving van de Drentse stad Coevorden.
De geschiedenis van de 'Van Coeverdens' begon halverwege de 12e eeuw toen de dochter van de burggraaf van de Drentse stad Coevorden trouwde met een zekere Hendrik van Borculo.
Hun achterkleinzoon Reinald vernoemde zichzelf in 1232 naar zijn moeder, hij nam voor het eerst officieel de achternaam van Coeverden aan.
Het adellijke geslacht Van Wassenaer is de oudst bekende familie uit het graafschap Holland.
De stamvader was een ridder met de naam Philips van Wassenaer die tussen 1200 en 1223 heeft geleefd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten