zondag 8 januari 2012

Bomen over het weer.


Bomen ondergaan niet alleen het weer, ze
hebben zelf ook invloed op het      
klimaat. 
Ze brengen niet alleen      
schaduw, maar vangen en breken ook de
wind.                                
                                     

Achter een lage bomenrij liggen de  
wegen in de luwte. 
Bovendien zijn bomen
verzamel- en verdeelplaatsen voor    
neerslag, nemen ze vocht op en zorgen ze
ook voor verdamping.                
                                     
Bomen in blad verdampen veel        
water, vooral alleenstaande          
bomen, waardoor het in de buurt van een
boom koeler is.
Bomen hebben het door het weer ook  
zwaar te verduren. 
Hun scheve stand  
verraadt het overheersende windklimaat.
                                     
Storm bevrijdt bomen weliswaar van dode
takken, maar een zware storm kan een  
kaalslag aanrichten. 
Ook droogte en  
bliksem eisen slachtoffers.          
                                     
Bij een inslag verliest de loofboom  
zijn schors, terwijl naaldbomen      
versplinteren. 
Dat houdt verband met de
sapstroom die door de bliksem wordt  
verhit.
Bij een naaldboom ligt het sap dieper
in de stam dan bij een loofboom. 
Ook  
ijzel kan schade aanrichten die lang
zichtbaar blijft.                    
                                     

Weersomstandigheden spelen ook een  
belangrijke rol bij het verkleuren van
het blad.                            
                                     
In het najaar krijgt het blad steeds
minder zon. 
Door minder zon en door  
lagere temperaturen neemt ook de    
productie van bladgroenkleurstoffen  
af. 
Verkleuring treedt op bij afbraak
van deze stoffen.
Daarna begint de aanmaak van een    
kurkachtige stof die de steel van het
blad uiteindelijk afsluit van de tak.
                                     
De kurkachtige stof zorgt er        
uiteindelijk ook voor dat het        
bladsteeltje gemakkelijk van de tak  
breekt.                              
                                     
Bomen in een gematigd klimaat bereiden
zich op die manier voor op de        
winter. 
Bij vorst vindt er in de boom
geen watertransport meer plaats en  
zouden de bladeren verdorren. 
Om dat  
voor te zijn werpen loofbomen in het
najaar hun bladerdek af.
De meeste bladeren verdwijnen bij de
eerste flinke najaarsstorm.          
                                     
Na de winter reageren bomen meteen op
de hogere temperatuur vooral als de  
grond opwarmt.                      
                                     
In de wortels neemt dan de druk van de
sapstroom toe, waardoor het water naar
takken en twijgen wordt gepompt en de
bomen weer uitlopen

meer op http://5-five-5.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten