maandag 9 januari 2012

Tropische cyclonen


Tropische cyclonen, afhankelijk van het
gebied waar ze ontstaan ook wel      
hurricanes (Caribisch gebied) of      
tyfonen (Stille Oceaan) genoemd, behoren
tot het gevaarlijkste weer.          
                                       
In Nederland komen zulke stormen met  
windsnelheden tot 300 kilometer per  
uur, niet voor.                        
                                       

Wel kunnen restanten Europa          
bereiken, maar als gewone              
depressies. 
Blijven de restanten ten  
westen van Europa dan zorgen ze voor  
een warme zuidelijke luchtstroming,  
waarin het weer verbetert.
Zodra ze verder trekken verslechtert  
het weer, maar hoe snel dat gaat is    
onzeker. 
De rekenmodellen van de      
atmosfeer hebben vaak moeite met      
dergelijke druksystemen, zodat de      
prognoses van dag tot dag kunnen      
veranderen.                          
                                       
Met zulke depressies hebben we vooral
in de nazomer en herfst te maken      
wanneer op het noordelijk halfrond de
meeste tropische cyclonen ontstaan.    
                                       


In de gebieden rond de evenaar bereikt
het zeewater dan een temperatuur van 27
graden of hoger.
Alleen bij die temperatuur kunnen onder
bepaalde omstandigheden tropische    
cyclonen ontstaan.                    
                                       
De levensgeschiedenis van tropische  
stormen begint meestal boven zee en hun
verwoestende uitwerking is het grootst
in kustgebieden en op eilanden, vooral        
ook door de huizenhoge golven die ze        
veroorzaken.                          
                                       
Zodra de cycloon landinwaarts koerst  
neemt het windgeweld meestal snel in  
kracht af, maar valt er wel vaak veel  
regen, soms meer dan 500 millimeter in
een dag.  
Komt de cycloon terug boven de warme  
zee dan neemt ook de wind weer toe.  
                                       
Meteorologen kunnen de baan van een  
storm en de windkracht met een redelijk
nauwkeurigheid enkele dagen tevoren  
berekenen, zodat de bedreigde bevolking
tijdig kan worden gewaarschuwd en de  
nodige voorzorgsmaatregelen kan nemen.
                                       
Met name in de Verenigde Staten is het
aantal slachtoffers dat een storm    
opeist daardoor de laatste decennia  
sterk beperkt.
Alleen in gebieden met een gebrekkige
communicatie en slechte              
woonomstandigheden, zoals het          
laaggelegen kustgebied van            
Bangladesh, veroorzaken tropische      
stormen veel slachtoffers.

meer op http://5-five-5.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten